Pomôžem vám pri odstraňovaní zdravotných problémov. V tréningu využívam funkčné pomôcky, stroje, vlastnú váhu a iné. Mám rád inovatívne tréningové metódy. Vyhýbam sa stereotypom. Rád poradím v oblasti správnej výživy a celkového životného štýlu.

Od malička mám k športu veľmi blízko. Už ako dieťa som lyžovala, plávala, hrávala volejbal a postupne ako som dospievala vo mne rástla aj vášeň k pohybu ako takému. Počas základnej a strednej školy som reprezentovala triedu v plávaní, behu a volejbale. 

Od detstva som rada športovala. Lopta, to bolo moje:  vybíjaná, volejbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, ale aj futbal.  Potom prišlo dospievanie a ja som začala priberať na váhe.  Bolo to ešte v čase keď neexistovali verejné posilňovne ako teraz.  

Moje tréningové jednotky sú individuálne nastavené na každého klienta osobitne tak, aby sme čo najefektívnejšie dosiahli stanovený cieľ. 

X