NIEČO O MNE:

Už od útleho detstva som sa zamilovala do pohybu ako takého a samozrejme aj do rôznych druhov športov. Vyskúšala som mnoho športov z ktorých ma najviac uchvátil basketbal. Keďže to bola veľmi zaujímavá a zároveň náročná hra, čo sa týka motorických schopnosti ako sú kondičné, koordinačné a hybridné schopnosti ale taktiež aj pohybových zručnosti. V mládežníckych kategóriách som vynikala a na základe toho som sa dostal do rôznych basketbalových tímov, tak ako aj do slovenskej reprezentácie. Všetko sa zmenilo v momente môjho prvého vážneho športového zranenia, ktoré ma na dlhý čas odstavilo od športu. V tom čase som začala študovať na strednej škole, kde som študovala odbor šport a výživa. Môžem povedať že už práve tu, sa začala moja trénerská kariéra. Po strednej škole som realizovala rôzne trénerské kurzy a školenia ako napríklad osobný tréner fitness a od toho momentu som začala pôsobiť ako trénerka v gyme. Ďalej som sa po niekoľko ročnej pauze opäť vrátila k basketbalu a to rovno do extraligy žien, kde som zároveň odštartovala aj moje štúdium na vysokej škole a to konkrétne na Filozofickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som študovala učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo. Počas štúdia na vysokej škole som hrala vrcholovo basketbal za univerzitu bola som asistentka trénera pri mládeži v basketbale a taktiež som tam pôsobila ako osobná trénerka v gyme. V súčasnosti pôsobím ako trénerka basketbalu a osobná trénerka fitness v Janasek Training Gyme v mojom rodnom meste.

ŠPECIALIZÁCIA:

Moje tréningové jednotky sú individuálne nastavené na každého klienta osobitne tak, aby sme čo najefektívnejšie dosiahli stanovený cieľ. Počas mojej trénerskej kariéry sa často stretávam s klientmi, ktorých trápi bolesť. Najčastejšie je to bolesť chrbtice a to buď hrudnej alebo driekovej časti, ktoré sú často zapríčinené nesprávnym držaním tela alebo nesprávnou technikou cvičenia. Tieto zle naučené stereotypy vám pomôžem so správnou technikou cvičenia postupne odstrániť. Zameriavam sa aj na redukciu nadbytočného tuku, naberanie svalovej hmoty, zdokonaľovanie techník pri cvičení, správne držanie tela a taktiež pracujem na odstránení disbalancií či už pri športovcoch alebo pri bežnej populácií. U športovcov sa zameriavam predovšetkým na rozvoj  pohybových schopnosti, samozrejme to závisí od druhu športu a individuality športovca. Dbám na správnosť vykonávania daných cvikov tak, ako aj na správnosť dýchania počas ale aj mimo zaťaženia. Snažím sa vytvoriť čo najpozitívnejší vzťah klienta s pohybom ako takým. Rada vám poradím ohľadom životosprávy a pomôžem vám zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu. 

VZDELANIE: (kurzy a školenia)

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU – KTVŠ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

TRÉNER BASKETBALU 4 kvalifikačný stupeň

OSOBNÝ TRÉNER fitness 1. kvalifikačného stupňa

KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa

NUTRIČNÉ PORADENSTVO & VÝŽIVA V ŠPORTE

X